Bộ Phận Tuyển Dụng

HR

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ F.HOUSE

Current Location : Ho Chi Minh
0 Followers
Experience
Total Experience in hiring: Years
CÔNG TY CỔ PHáº...
2017-2021
Achievements
"SỨ MỆNH Trở thành một trong những Công ty công nghệ uy tín nhất Việt Nam.